یبوست ام الامراض هست و باید حتما درمان شود حتما جدی بگیرید