فروشگاه

  • تمام محصولات موجود در “سالم مارکت” مورد تایید اساتید محترم طب سنتی می باشد یا از مراکزی تهیه میشود که مورد اعتماد کامل سالم مارکت هستند.
  • بر آنیم محصولاتی با بهترین کیفیت از جای جای ایران عزیز تهیه و در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.
  • سعی شده محصولاتی ارائه کنیم که براساس کتب طب سنتی، دستورات و توصیه های ائمه، حکما و علما تهیه شده باشند.