عطریات مرهم طبیب

شرکت عطریات مرهم طبیب

شرکت عطریات مرهم طبیب، مرجع عطرهای کامـلاً طبـیـعـی و درمـانـی اسـت. ایـن شـرکـت متشکل از یـک تیـم پژوهشی است کـه دارای مدرک بین المللی عطـرسازی و دکترای تخصصی طب سنتــی از دانشگـاه تهـران، آلمــان، کانادا و انگلستان می‌باشـد. و همـچنیـن دارای دکترای داروسازی و نبض شناسـی از هندوستان هست. ضمناً محصولات این شرکت دارای نشان سیب سلامت از سازمان غذا و دارو می‌باشند.